SAP Business Intelligence ABAP SAP Financie

„... v náväznosti na požiadavky zákazníka.“

Vývojové aktivity s využitím ABAP, ABA OO sú zamerané najmä na vyplnenie dier vo funkcionalite SAP BI v náväznosti na požiadavky zákazníka. Vývoj novej funkcionality je zameraný najmä na:
  • Rozšírenie štandardnej funkcionality SAP BI pri využití a zachovaní funkcionality existujúcich riešení.
  • Vývoj nových funkcií na základe požiadaviek zákazníka integrovaných do prostredia BI s možnosťou parametrizácie a budúch rozšírení.
  • Vývoj rozhraní rôznych typov v závislosti na aktuálnej technológii

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.