SAP Business Intelligence ABAP SAP Financie

„...využívame získané skúsenosti...“

Máme skúsenosti s podporou pri systematickom sledovaní firemných výsledkov a zabezpečovaní úspešnosti firmy pomocou správnych metód controllingu. Prispievame k efektívnosti procesov chodu finančného účtovníctva. Od regionálnych legislatívnych požiadaviek a globálnych konceptov v oblasti ERP po integráciu s IS-U. V súčasnosti využívame získané skúsenosti hlavne na vývoj komunikačných rozhraní s ERP financiami, ktoré neposkytuje SAP štandardne.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.