Automobilový priemysel Energetika Financie

  • Kompletný projektový cyklus - koncepcia, realizácia, produktívna prevádzka SAP ERP a IS-U v BW 3.5
  • Modelovanie infoproviderov, dátových tokov, programovanie business logiky, procesné reťazce
  • Implementácia APD procesu pre výpočet segmentov reporting pomocou Bex
  • Vývoj v rôznych oblastiach reportingu (štatistiky zásob – odberné miesto, prípojný objekt, zmluva, zmluvný účet, obchodný partner)
  • Redizajn a optimalizácia IS-U štatistiky predaja a hromadnej simulácie
  • Zavedenie produktu „predaj komodity“
  • Návrh a programovanie rozhrania (ISU, ERP) pre zaúčtovanie položiek agregovanej faktúry do ERP
  • Implementácia a dlhodobá podpora systému pre modul CO
  • Plánovanie kapacít, organizácia a moderovanie projektových meetingov, príprava a vykonávanie testov, odovzdanie hotových funkcionalít zákazníkovi, školenia koncových užívateľov

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.