Automobilový priemysel Energetika Financie

  • Riadenie finančného tímu za stranu dodávateľa
  • Príprava cieľového konceptu pre rollout výrobného controllingu
  • Implementácie SAP ERP
  • Podpora a implementovanie zmien do system CO-PA a FI
  • Servisná podpora v oblasti integrácie BI-IN, FI-CA, FI-ERP
  • Servisná podpora v oblasti financií
  • Poradenské činnosti v rámci implementácie a upgrade IS-U
  • Eurokonverzia

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.