ETL proces zahŕňa okrem samotnej extrakcie dát ďalšie kroky ako je prenos dát medzi jednotlivými platformami, čistenie dát ešte pred vstupom do dátového skladu, prekľúčovanie dát, spájanie a zjednocovanie dát a podobne. Tento proces je potrebné automatizovať a poskytnúť možnosti na spätnú kontrolu jednotlivých krokov. Všetky tieto kroky je možné zrealizovať priamo v SAP BW, pri non-SAP dátových zdrojoch sa často využívajú externé ETL nástroje.

Spoločnosť je schopná zrealizovať ETL proces pomocou nasledovných nástrojov:
  • Informatica ETL
  • SAP Business Objects Data Services
  • TALEND

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.