SAP Business Intelligence ABAP SAP Financie

„Ovládame najnovšie technológie, poznáme potreby zákazníka...“

Business Intelligence (BI) je základom pre rýchle a nespochybniteľné rozhodnutia. Spoľahlivosť a dostupnosť informácii patria v INFOCUBE medzi priority. Ovládame najnovšie technológie, poznáme potreby zákazníka, disponujeme a vyvíjame BI riešenia za účelom dodávania transparencie podľa jeho predstáv. Naviac stále rozširujeme poznanie v oblasti KPI (ukazovatele) pre branže, ktorým sa venujeme. Spoľahlivo zabezpečujeme ich sprostredkovanie z veľkého množstva dát. Snažíme sa zaplniť priestor medzi analýzou dát a exekutívou, ktorý neposkytuje SAP BI, štandartne pri zachovaní optimálnej výkonnosti.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.