Spoločnosť INFOCUBE, s.r.o stojí predovšetkým na schopnosti mladého a ambiciózneho tímu. Primárne vlastnosti, každého člena Infocube sú ľudskosť, zodpovednosť, oddanosť práci a túžba po neustálom odbornom raste. Ľudia pracujúci v oblasti SAP BI ako konzultanti, musia byť po odbornej, jazykovej aj pobytovej stránke maximálne flexibilní. Dostatočná odolnosť voči stresu, náročnosť na seba ako aj primerané sebavedomie či naopak skromnosť a schopnosť prijať kritiku sú nemenej dôležité črty. Všetky tieto vlastnosti umočnuje neustála nutnosť čeliť výzvam a možnosť získavať skúsenosti prácou pre Infocube.

Cieľom spoločnosti Infocube je okrem iného vytvoriť zázemie pre odborníkov so spomínanými vlastnosťami v oblasti SAP BI. Spoločná kooperácia v rámci firmy, strieda individuálne nasadenie na projektoch a vytvára rôzne záťažové situácie pre konzultanta. Výhody a motivácia vyplývajúce pre jednotlivca z práce pre firmu, však musia za každých okolností prevážiť negatívne dôsledky konzultantskej práce. INFOCUBE v súčasnosti pripravuje model práve pre takéto fungovanie.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.