Vďaka všetkým doteraz absolvovaným projektom, spoločnosť INFOCUBE disponuje odbornými znalosťami najmä v nasledujúcich odvetviach:

  • energetika
  • automobilový priemysel
  • finančný sektor
  • preprava ropy

V rámci týchto odvetví dokážu naši poradcovia efektívne komunikovať so zákazníkom a analyzovať jeho predstavy i požiadavky na informačný systém, a to bez zdĺhavejšieho procesu zaškoľovania do odbornej problematiky. Dodatočnú pridanú hodnotu u nás tvorí aj know-how v oblasti SAP ERP a SAP IS-U. Znalosť SAP modulov a ich riešení pre tieto odvetvia, skvalitňuje a urýchľuje tvorbu koncepcie a proces špecifikácie ďalších riešení pre získavanie potrebných dát z prostredia SAP.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.