Spoločnosť INFOCUBE, s.r.o. bola založená v roku 2008.

Za jej vznikom stoja poradcovia SAP s dlhoročnými skúsenosťami v tomto systéme. Špecializáciou spoločnosti je poradenstvo a implementácia systému SAP Business Inteligence – SAP BI, zväčša u veľkých firiem, v ich komplexnej systémovej architektúre.

Primárnou ambíciou spoločnosti platnou pre každý projekt je navrhnúť jednoduché, efektívne, v prípade potreby robustné riešenia na získavanie a transformáciu dát z heterogénnych podnikových systémov.

S využitím najmodernejších nástrojov a technológií dokážeme údaje pôvodne v týchto systémoch uzamknuté, zhodnocovať do komplexných informácií s riadeným prístupom.

Náš cieľ vždy spočíva v úplnej spokojnosti zákazníka.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.