Automobilový priemysel Energetika Financie

  • Kompletný projektový cyklus - koncepcia, realizácia, produktívna prevádzka
  • Dizajn a implementácia centrálnej extrakčnej vrstvy FI dokladov pre viacero závodov
  • Dizajn a kompletná implementácia BW riešenia pre analyzovanie výrobných kombinácií
  • Vytvorenie centrálneho rozhrania pre BW aplikácie
  • Dizajn a implementácia reportingového riešenia v oblasti interného zúčtovania výkonov nákladových stredísk
  • Vývoj reportingového riešenia BW divízie na analýzu dát nákupu
  • Integrácia dát z heterogénnych zdrojov: SAP R3 dodávatelia a odberatelia, ABN AMRO CSV súbory, vzdialené SAP BW systémy
  • Vývoj ABAP OO rámca pre customizovateľnú business logiku a jeho integrácia v štartovacej rutine
  • Realizácia hodnôt pre Forecast CO Dát v prostredí BW IP

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.