Srdcom dátového skladu založenom na technológii SAP Netweaver je systém SAP BW, aktuálne vo verzii 7.3. Systém poskytuje všetky potrebné nástroje na vybudovanie a prevádzku podnikového dátového skladu.

Spoločnosť je schopná navrhnúť a zrealizovať všetky čiastkové objekty v systéme SAP BW potrebné na efektívne ukladanie dát a prevádzku systému, čo zahŕňa najmä:
  • modelovanie objektov pre ukladanie transakčných a kmeňových dát
  • vývoj dátových tokov, transformácií, vrátane komplexnej logiky
  • vývoj procesných reťazcov pre pravidelné nahrávanie dát

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.