Technickým know-how je spoločnosť INFOCUBE schopná pokryť všetky fázy technickej realizácie projektu:

  • poradenstvo pri tvorbe SAP BI Systemlandscape so zahrnutím heterogénnych zdrojových systémov
  • tvorba technickej špecifikácie získavania dát z SAP, z rôznych iných transakčných systémov a iných štruktúrovaných, či neštruktúrovaných dátových množín
  • vývoj extraktorov na strane SAP ERP a rozhraní na iné zdrojové systémy
  • BI Backend - tvorba a optimalizácia dátového modelu v rámci DWH a ETL procesov, plánovacích aplikácií
  • BI Frontend - tvorba prezentačnej vrstvy, reportov, dash-boardov, analytických aplikácií
  • vývoj neštandardných dialógových BI riešení a rozhraní v prostredí ABAP

Vďaka silnému zázemiu vo vývoji ABAP sme schopní dodať zákazníkovi nadštandardné funkcionality a integrovať ich do procesov pokrytých štandardnými SAP funkciami.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.