Nie len prácou a plácou je konzultant žívý. V INFOCUBE si uvedomujeme, že každý občas cíti potrebu „vypnúť“. Rovnako dobre vieme, že fungujúci tím netvoria iba spoločné pracovné projekty, ale aj teambildingové aktivity, ktoré sa uskutočňujú „out of office“. Počas obodbia dynamického rozvoja spoločnosti sme oddychovo-teambuildingových aktivít stihli hneď niekoľko a všetky dokonalo naplnili svoj základný účel – upevnenie osobných väzieb medzi zamestnancami a vytvorenie príjemnej atmosféry v pracovnom tíme INFOCUBE.

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.